Otevřeli jsme pro Vás další termín a to 11.6. od 10 hodin. Přijďte 15 minut předem ke vchodu do štoly.

Před exkurzí se můžete občerstvit v restauraci „Jaro“ jenom 200 m od štoly. Rezervaci proveďte na odkazu níže. Prosíme o pečlivé přečtení a respektování výtahu z našich podmínek!

Základní okruh

  • do dolu je přísně zakázán vstup s domácími zvířaty a pod vlivem omamných a psychotropních látek
  • minimální věk pro vstup je 6 let
  • provádíme od 10 do 24 osob v jedné skupině (minimální cena za skupinu je 3000 Kč)
  • doba trvání základní prohlídky je cca 2,5-3 hodiny, na prohlídku je nutné přijít minimálně 15 minut před počátkem exkurze
  • je přísně zakázané házet předměty do níže položených částí dolu
  • vstup pouze s ochrannou přilbou a světlem (poskytujeme), ve vlastním teplém terénním oblečení výhradně s dlouhým rukávem a nohavicemi a terénní obuvi
  • nedoporučuje se vstup klaustrofobikům a lidem s pohybovým omezením, trasa je dlouhá cca 4 km
  • kvůli bezpečnosti chůze po lávkách se nedoporučuje vstup osobám s vyšší hmotností než 110 kg
  • objednavatel exkurze je povinen informovat všechny členy výpravy o těchto omezeních a charakteru prohlídkové trasy
Úhrada nákladů spojených s prováděním za dospělou osobu (18+)………………………………………………    300 Kč
Úhrada nákladů spojených s prováděním za dítě (6-17 let) ……………………………………………………….    150 Kč Cena za školní exkurzi………………………..4000 Kč
Šachta Pepř za 2. světové války