Pokračujeme ve výstavbě žebříků na Vysoké mezipatro. Podařilo se nám vytáhnout žebřík až na úroveň původní pracovní plošiny s vrátkem, který zajišťoval plynulý přesun sypaného materiálu k 1. patru. V tomto místě nad výstupem žebříku plánujeme vyhlídkovou plošinu. Dále se počítá se schody a žebříky do vyšších úrovní dolu. Na úrovni 1. patra jsme se rozhodli přemístit pomocí vrátku několik kubíků materiálu, který blokuje část chodby po Římskoříšské žíle tak, abychom zde případně mohli prezentovat další exponáty, na jejichž získávání pracujeme. Jedním z menších exponátů, který jsme získali do naší expozice, je níže vyobrazená vrtná korunka většího průměru.

Škrabání přebytečného materiálu mimo profil nově zpřístupňované chodby na úrovni 1. patra u Římskoříšské žíly.
Škrabání přebytečného materiálu mimo profil nově zpřístupňované chodby na úrovni 1. patra u Římskoříšské žíly.
Chodba po Římskoříšské žíle.
Pohled do koryta z historického stanoviště vrátkaře.
Nové lezné oddělení, ještě bez části košů.
Nově vybudovaná plošina nad žebříky u koryta.
Pohled vzhůru do dobývky nad úrovní plošiny.
Nový exponát – vrtná korunka.