Strávili jsme několik hezkých chvil s naší novou hračkou. Nejprve bylo na povrchu potřeba odpojit všechny hadice spojující jednotlivé díly. Z VV4 jsme odstrojily lafety, ramena, vzpěrný sloup a soustavu vzduchových rozvodů. Tím jsme se dostali na transportovatelné hmoty a mohli zahájit přesun do podzemí. Tam jsme později během jednoho dne opět veverku poskládali do původního stavu. Nejtěžší se ukázal vzpěrný sloup, ale soustavou pák a trochou přemýšlení jsme jej dokázali dostat na jeho původní místo. Nyní již tedy zbývá připojit vzduchové a hydraulické hadice a pokusit se tento bájný stroj verneovského vzezření oživit.