V podzemí dolu Pepř je vykonávána hornická činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem a je třeba bezpodmínečně akceptovat provozní dokumentaci a řídit se pokyny našich průvodců. Podrobnější informace získáte na uvedené emailové adrese, odpovíme Vám buď emailem, nebo nám zanechte Váš telefon a my Vám zavoláme. Maximální počet prováděných osob je 24 osob na jednu skupinu. Celková délka základního prohlídkového okruhu je 4 km a doba prohlídky je cca 2,5 hodiny. Návštěvníci hradí poplatek spojený s náklady na provádění. Povolen je vstup dětem od 6-ti let, které musí být pod stálým dohledem rodiče. Případné pohybové omezení návštěvníků musí být konzultováno předem. Ve štole je teplota okolo 11°C a místy silný průvan, při lokálně menším profilu důlního díla může dojít k ušpinění svrchní části oděvu a nohavic. Jako obuv je možné použít buď holínky, nebo pevné turistické boty, oděv musí být vždy vybaven dlouhým rukávem (návštěvníky v oděvu s krátkými rukávy, se sandály nebo kroxy bohužel není možné z bezpečnostních důvodů do štoly vpustit). Ostatní ochranné pomůcky (přilby a svítidla) poskytujeme.

Návštěvní řád

Pro provoz štoly Václav a přilehlých důlních děl je zpracován následující návštěvní řád. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky, vstupující do podzemí.

 1. Vstup do štoly Václav je povolen osobám v doprovodu průvodce, bez zdravotních potíží a jen po určené návštěvní trase.
 2. Vstup do štoly Václav je povolen jen s ochranou přilbou, svítidlem, ve vhodné obuvi (holiny) a ve vlastním oděvu odpovídajícímu prostředí dolu.
 3. Všichni návštěvníci štoly jsou povinni se bezpodmínečně řídit pokyny odborného průvodce, popř. závodního.
 4. V prostorách štoly je zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 5. Do prostorů štoly Václav je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, vlivem léků, omamných či psychotropních látek.
 6. Vstup se zvířaty je přísně zakázán.
 7. V podzemí všech objektů ve vlastnictví spol. Montanika z.s. je zakázáno pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy. Výjimku může povolit závodní. V případě povolené výjimky je zakázáno používat pořízené zvukové nebo obrazové záznamy jinak, než pro soukromé účely. Zveřejnění, zpřístupnění třetím osobám nebo publikování případně pořízených zvukových nebo obrazových záznamů bez písemného souhlasu statutárního zástupce Montanika z.s. je zakázáno.
 8. Všichni návštěvníci štoly jsou povinni uposlechnout pokynů řidiče lokomotivy nebo průvodčího.
 9. Všechny zúčastněné osoby, vstupující do podzemí, musí být seznámeny s dokumenty „Havarijní plán, důl Pepř“ a „Provozně-dopravní řád důlní úzkorozchodné dráhy“ v rozsahu, ve kterém se jich týká.
 10. Závodní, zodpovědný za provoz štoly Václav rozhoduje o skutečnostech v tomto návštěvním řádu nedefinovaných a jeho rozhodnutí jsou konečná a pro všechny závazná.

Základní pravidla bezpečnosti při dopravě

 Všechny osoby musí dbát na to, aby neohrozili bezpečnost svoji či ostatních.

Povinnosti všech osob, zúčastněných na dopravě:

 1. Dbát a uposlechnout pokynů řidiče lokomotivy nebo průvodčího
 2. Do vozidla je povoleno nastupovat až po výzvě řidiče lokomotivy či průvodčího.
 3. Z vozidla je povoleno vystupovat až po zvukovém signálu nebo výzvě řidiče lokomotivy či průvodčího.

Je zakázáno:

 1. Vyklánět se z vozidel, vysunovat končetiny nebo jiné části těla mimo vůz
 2. Vstupovat do koleje před nebo mezi pohybující se vozidla
 3. Přebíhat před jedoucím vozidlem
 4. Vstupovat na nárazníky, spojovací spřáhla a řetězy
 5. Naskakovat, seskakovat nebo vystupovat z vozidel za jízdy
Čerpadlo