Prvních 400 m návštěvníci absolvují zčásti nízkou a ukloněnou chodbou pocházející pravděpodobně z větší části z období 18. století, kdy se dbalo na úsporné profily při ražbě. Následujících 500 m trasy je nezbytné překonat po dřevěných můstcích, které jsou uložené ve výšce 20 až 50 cm nad vodní hladinou.

Část štoly ražená okolo roku 1850

Na spodním nádraží je možné shlédnout část žíly s wolframovou rudou – scheelitem, která v UV záření fluoreskuje.

Wolframová ruda – scheelit při nasvícení UV světlem. Modrobíle fluoreskuje scheelit, růžově kalcit.

V dalším úseku trasy v délce cca 500 m je zavedena strojní doprava osob důlním vlakem. Nyní se dostáváme do nejatraktivnější části revíru. Okolo náraziště historické jámy Pepř návštěvníci uvidí technické zázemí, shlédnou krátký film o dobývání zlata na Jílovsku a uvidí expozici vrtací techniky.

Náraží jámy Pepř

Dostáváme se k perle jílovských dolů – žíle Šlojíř. Zde návštěvníci mohou vidět mohutné vydobyté prostory v místech, kde bývala bohatá zlatá ruda, ale i nevydobyté pilíře se zlatým zrudněním. Na konci trasy je možné zkusit štěstí a najít si kousek rudy možná i se zlatem. Po cestě k východu ještě na návštěvníky čekají informace o moderním způsobu rozpojování hornin.

Dobývky na žíle Šlojíř

Vstupné za osobu plné (18+)……………………………………………400 Kč

Vstupné dětské (6-17 let) …………………………………………………200 Kč

Cena za školní exkurzi…………………………………………………..6500 Kč


Červeně je vyznačen rozsah štoly Václav a navazujího 1. patra dolu Pepř. Modře je vyznačena základní trasa.