Přemek Kuklík s kamarády natočili pěkný krátký film o dolu Panny Marie Vítězné v Jílovém u Prahy. Vzhledem k této příležitosti jsme v rámci přátelské spolupráce poskytli naše podzemní prostory k premiéře tohoto filmu a doufáme, že bude mít zasloužený úspěch.